Основни направления на служение и работа

 

 

Три са основните дейности на служение и работа на храм "Св. Николай": богослужебна, църковно-социална и просветна. Първата включва богослуженията от денонощния и годишния цикъл, извършването на светите тайнства, на обредите и требите. Втората включва милосърдната и благотворителната дейност, поддържане на храма и околохрамовото пространство, контакти с представители на различни социални групи във връзка с църковната православна мисия и участие в живота на града и околността. Третата включва дейността на Неделното училище при храма, поддържане на контакти с училищата и социалните заведения в града и околността във връзка с просветната мисия на Църквата и работа със средствата за информация и комуникация.