Света Литургия

 

Смесен хор при Храм "Св. Николай" литургия - 5 глас

Литургия на Петър Динв за тригласен хор от 1936 година

Песнопения за Света Литургия - 3 глас от Манасий Поптодоров, изпълнявани от Детски хор

Възкресни тропари

 

Водосвет